Za paní profesorkou Miladou Jandovou

Kočvara JaroslavAktuality

Ve středu 16. listopadu 2022 naposledy dotlouklo srdce dlouholeté
pedagožky chebského gymnázia paní Mgr. Milady Jandové, která se ve
věku 82 let odebrala do kantorského nebe.
Paní profesorka Milada Jandová se narodila 20. srpna 1940 v Plzni.
V roce 1958 úspěšně odmaturovala na střední pedagogické škole v Chebu
a nastoupila jako vychovatelka v družině při národní škole v Aši. Protože ji
práce s dětmi zaujala a také milovala sport, přihlásila se k dálkovému
studiu českého jazyka a tělesné výchovy. Od roku 1959 je pak již
ustanovena učitelkou na základní škole v Aši v Kamenné ulici, kde tyto
předměty vyučuje na druhém stupni (pro žáky 6. – 9. třídy).
Roku 1964 dokončuje úspěšně dálkové studium na Pedagogické fakultě
v Plzni, když vykonala státní závěrečnou zkoušku a stává se „promovanou
učitelkou pro český jazyk a tělesnou výchovu“ (jak se dočteme v jejím
vysokoškolském diplomu). O rok později nastupuje na 1. základní
devítiletou školu v Chebu na tehdejší třídě 1. máje, která je známá jako
„česká škola“ (dnes jedno ze sídel ISŠ Cheb) a vyučuje později také na 3.
ZDŠ v tehdejší Dimitrovově ulici.
Konečně roku 1992 nastupuje jako vyučující na Gymnázium Cheb a byť je
jí od roku 1997 přiznán důchod, pokračovala v pedagogické činnosti na
gymnáziu až do roku 2004. Během její pedagogické kariéry prošlo jejími
třídami celé generace žáků a studentů, které svědomitě zasvěcovala do
krás a pravidel českého jazyka. Do své práce dávala vždy i kousek svého
srdce.

Na kolegyni, paní profesorku Miladu Jandovou, která patřila mezi
nepřehlédnutelné osobnosti chebského gymnázia a školství našeho města,
budeme s uznáním a láskou vzpomínat.

Sbohem, paní profesorko!
Upřímnou soustrast celé rodině a všem pozůstalým.

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?
Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě