Aktualizovaný ceník úhrad za poškození použité učebnice pro rok 2017/18

Gymnázium ChebAnglický jazyk

Platí pro učebnice AJ (prima – kvarta).

Aktualizovaný ceník úhrad za poškození použité učebnice pro rok 2017/18

 

Studenti pracují s učebnicemi anglického jazyka, které jsou zapůjčené školou a jsou majetkem školy. Studenti nesou za zapůjčenou učebnici odpovědnost. Do učebnice se nesmí v žádném  případě psát a to ani tužkou, kniha musí být obalena. V případě, že student knihu poškodí,může škola požadovat poplatek a jestliže dojde k poničení celé učebnice (polití, chybějící strana nebo strany atd.) musí student zakoupit učebnici novou!!!

 

Stav učebnic byl na konci předchozího školního roku zkontrolován a zapsán učitelem. Student a rodiče si při převzetí učebnici pečlivě zkontrolují a souhlas s jejím aktuálním stavem stvrdí svým podpisem.

 

Pokud student pracuje s již použitou učebnicí, má za povinnost zabránit jejímu dalšímu nepřiměřenému poškození. V případě, že student učebnici dále poškodí, platí následující ceník:

 

Druh poškození Poplatek
Ošoupaný, ušpiněný či natržený hřbet 15,-
Natržený – zalepený hřbet 10,-
Ohnutý roh/ rohy přebalu učebnice 10,-
Natržené, rozlepené či ohnuté listy přebalu učebnice 15,-
Natržené – zalepené listy přebalu učebnice 10,-
Roztržená, rozpadlá či rozlepená celá vazba 40,-
Rozpadlá vazba – zalepená 25,-
1 natržená, roztržená stránka 5,- (zvyšuje se počtem stran)
1 zalepená stránka 3,- (zvyšuje se počtem stran)
1 vytržená a přilepená stránka 5,- (zvyšuje se počtem stran)
1 ohnutá stránka 3,- (zvyšuje se počtem stran)
1 gumovaná stránka 5,- (zvyšuje se počtem stran)
1 politá či jinak ušpiněná stránka (např. od gumování) 5,- (zvyšuje se počtem stran)
Ohnuté rohy stran uvnitř učebnice 10,-

 

Ke konci školního roku je nutné, aby si student učebnici řádně zkontroloval a snažil se napravit závady vzniklé používáním. V případě, že závady odstraní (zalepení stránky, hřbetu), zaplatí nižší poplatek. Pokud učebnici učiteli odevzdá v takovém stavu, aniž by závady odstranil, zaplatí vyšší poplatek (viz tabulka výše uvedená)!!!