Olympiáda v latinském jazyce

Formánek JakubAktuality, Dějepis a latina

Ve čtvrtek 14. února se 5. a 6. vyučovací hodinu uskuteční olympiáda v latinském jazyce – CERTAMEN LATINUM MMXIX. Do zemského kola v Praze, které se bude konat 14. března postupují dva úspěšní řešitelé školního kola.

V případě úspěchu je možné postoupit i do republikového kola, které se bude konat 4. dubna v Praze na Gymnáziu Arabská.
 
Školní kolo se skládá z překladu textu se slovníkem a znalostního testu z dějin antiky. Čas na obě části je stanoven na 90 minut.
 
Školní kolo hodnotí porota ve složení: PhDr. Jakub Formánek, Mgr. Lenka Těžká a Mgr. Andrea Straková.
 
Zájemci se hlásí na mail: formanek@gymcheb.cz
 
Fortes fortuna adiuvat!