Československo, brambora a stříbrná devítka

Stanislav CisarikAktuality, Dějepis a latina

28. března proběhla obě krajská kola Dějepisné olympiády. Samotné otázky se zaměřily více do hloubky, pro soutěžící představily velkou výzvu, které se postavili čelem. Ve II. kategorii vybojoval Benedikt Patočka 4., bramborové místo. V I. kategorii obsadil Vít Matoušek 9., Libor … >>

Československo a gymnazisté

Stanislav CisarikAktuality, Dějepis a latina

Ve dnech 18. a 19. ledna proběhla okresní kola Dějepisné olympiády pro kategorii I (tercie, kvarty) a kategorii II (vyšší gymnázium). Tématem bylo Rozdělený svět a Československo v něm 1945-1992. Úkoly obou kategorií byly zaměřené jak na vědomostní otázky, tak na … >>

Novinky z dějepisu

Stanislav CisarikAktuality, Dějepis a latina

Ve čtvrtek 24.11. proběhl již XXX. ročník Dějepisné soutěže gymnázií. Tématem byla Cesta do pekla a zpět, zaměřená na období druhé světové války v Evropě. Tým, který naši školu reprezentoval, byl ve složení: Radek Hána (sexta A), Martin Skalický a … >>

Chebský dějepis, soutěž O největšího Chebana

Stanislav CisarikAktuality, Dějepis a latina

Na úvod tohoto školního roku proběhla v terciích projektová výuka na téma „Chebský dějepis“, zaměřená na období, kterému se žáci věnovali v rámci předchozího školního roku (středověk, raný novověk do konce 30leté války). V úvodní hodině se žáci seznámili s dějinami Chebu, zasazenými do … >>

Oborový týden 2022

Libor MatoušekAktuality, Anglický jazyk, Biologie, Český jazyk, Chemie, Dějepis a latina, Francouzský jazyk, Fyzika, Matematika, Německý jazyk, Tělesná výchova, Výtvarná výchova, Zeměpis a geografie

Na konci školního roku 2021/2022 se na Gymnáziu Cheb uskutečnil oborový týden. Jednotlivé třídy mají určité zaměření – český / cizí jazyk, matematika, dějepis, finanční gramotnost, sportovní kurzy. Některé články už byly vydány, jiné najdete ve zkratce nebo formou odkazu … >>

Výzev se nebojíme!

Stanislav CisarikAktuality, Dějepis a latina, Zeměpis a geografie

Tímto titulkem bych jednoduše popsal výzvu, které se postavilo trio studentů ve složení Kateřina Hallová, Tomáš Benedikt a Nikola Karasová ze třídy 1.E. Společně se zúčastnili krajského kola soutěže Europa Secura. Jde o unikátní celostátní soutěž pro studenty středních škol … >>

Lidice pro 21. století

Lenka TěžkáAktuality, Dějepis a latina

V letošním roce se konal již 17. ročník mezinárodní soutěže Lidice pro 21. století. Cílem této soutěže je rozšířit znalosti zájemců o období druhé světové války prostřednictvím dobových pramenů a odborné literatury. Součástí zadání je vědomostní test a volný literární … >>

I. a II. kategorie DěO – výsledky

Lenka TěžkáAktuality, Dějepis a latina

Ve středu 23. a v pátek 25. 3. 2022 se konala okresní kola dějepisné olympiády na téma Šlechta v proměnách času. Naši zástupci neztratili hlavu a v čestném souboji vybojovali: I. kategorie  1. místo – 🥇Benedikt Patočka (kvarta A)  3. … >>

Musí žáky bíti, kdo chce svatým býti

Lenka TěžkáAktuality, Dějepis a latina

Kulaté výročí zavraždění kněžny Ludmily, svaté babičky, tchyně a učitelky (860 – 921), se stalo impulzem k sehrání dalšího z (ne)historických obrazů ze života historických postav. Tentokrát se ocitáme na dvoře prvních přemyslovských knížat. Vystoupení žáků sext a druhého ročníku … >>